POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH