POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Komunikat 1

26 stycznia 2017

Przypominamy o bieżącym opłaceniu składek członkowskich. Informacje na ten temat można uzyskać u naszego kolegi skarbnika Bogusława Barłóg. 🙂 tel. 602-119-265