POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Wycieczka na budowę Zakładu REKERS w Olszowej w dniu 27.08.2016r

28 sierpnia 2016

wycieczka27 sierpnia młodzi inżynierowie mieli okazję zwiedzić nowo budowany Zakład REKERS w Strefie Aktywności Gospodarczej Ujazd. Osobą oprowadzającą po budowie byli kierownik budowy Generalnego Wykonawcy Firmy ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. mgr inż. Marcin Kułaga oraz inspektor nadzoru inwestorskiego inż. Janusz Kurzyca. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani projektant infrastruktury zewnętrznej (sieci i odwodnienia placów)
mgr inż. Zofia Madaler.