POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

XXXII Ogólnopolski Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji

11 marca 2017

Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach zorganizował w dniach 7-10 marca 2017 roku, w kompleksie hotelowym „STOK” w Wiśle XXXII Ogólnopolski „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”.

Tematyką tej edycji Warsztatów były zagadnienia związane między innymi ze wzmacnianiem podłoża gruntowego, fundamentowaniem, głębokimi wykopami oraz nasypami zarówno w aspekcie projektowym jak i realizacyjnym.

„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” są aktualnie największym w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, producentów materiałów budowlanych, specjalistycznych firm oraz przedsiębiorstw wykonawczych.

Celem Warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Wygłoszonych zostanie ponad 30 wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów z całego kraju, reprezentujących środowiska naukowe, projektowe, wykonawcze i produkcyjne.

Problematyka Warsztatów prezentowana w formie wykładów i seminariów w pełni odpowiadała kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, dotyczące stałego dokształcania. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji spełniły również wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zgodnie z normami serii PN-ISO 9000.

W Warsztatach udział wzięło ponad 500 uczestników oraz wiele specjalistycznych firm.

My też tam byliśmy.

Janusz Kurzyca