POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Z HISTORII KOŁA

NOWE KOŁO TERENOWE PZITB

W STRZELCACH OPOLSKICH

 

Stało się. W dniu 01.12.2015r. powstało planowane i oczekiwane od dłuższego czasu Koło Terenowe PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Założycielami Koła, pod przewodnictwem Kol. Janusza Kurzyca byli Wanda Pinkas-Adamiec, Robert Respondek, Bogusław Barłóg, Piotr Hamryszak, Sylwester Kaczmarek, Hubert Gawlik i Marek Urbański. W trakcie spotkania wyborczego, jednogłośnie w tajnym głosowaniu, wybrano pierwszy Zarząd Koła: Kol. Janusz Kurzyca – Przewodniczący, Kol. Robert Respondek – sekretarz, Kol. Bogusław Barłóg – skarbnik.

Mam nadzieję, że nasze Koło Terenowe PZITB od tej daty będzie prężnie działało na rzecz jej członków, to jest techników i inżynierów budowlanych i zrzeszało w swoich szeregach coraz więcej osób, do czego serdecznie namawiam. Liczę na tworzenie się zgranego i współpracującego ze sobą lokalnego środowiska zawodowego. Życzę nam wszystkim wielu pomysłów organizacyjnych pozwalających się realizować nie tylko zawodowo, ale i wiązać i rozwijać koleżeńskie kontakty, wymieniać doświadczenia, wzajemnie się wspierać.

Przewodniczący Koła Terenowego PZITB Janusz Kurzyca