POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Zebranie Koła Terenowego PZITB z dnia 19.08.2016r wraz z szkoleniem

20 sierpnia 2016

zebranie

Koło Terenowe w Strzelcach Opolskich – kolejne posiedzenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszego Koła w dniu 19.08.2016r. w Strzelcach Opolskich w restauracji Stary Młyn, odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków i sympatyków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Spotkanie miało w skrócie 2-częściowy program: część szkoleniowa  i posiedzenie Koła.

Rozpoczęto prezentacją Firmy Forcad Sp. z o.o. dot. możliwości łatwiejszego i szybszego tworzenia dokumentacji projektowej z wykorzystaniem pakietu BiK jako nakładek na platformy typu CAD.

Po przerwie kawowej Kol. Anna Rawska-Skotniczny przedstawiła ciekawą prezentację pt.: „Rozbiórki obiektów budowlanych – dlaczego nie zawsze się udają?”.

Dodatkową atrakcją było losowanie książki autorstwa dr inż. Anny Rawskiej-Skotniczny „Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów” z dedykacją dla „szczęśliwca” napisaną na gorąco po losowaniu przez autorkę.

W dalszej części Przewodniczący Koła Terenowego Kol. Janusz Kurzyca poprowadził posiedzenie, na którym omówił plany funkcjonowania Koła Terenowego w Strzelcach Opolskich, ale również z sali padały propozycje form spotkań.

W czasie naszego spotkania Kol. Janusz Kurzyca zaprosił sympatyków Koła Terenowego w Strzelcach Opolskich do wstąpienia do PZITB, a ponadto wszystkich chętnych zaprosił do uczestnictwa w zwiedzaniu nadzorowanej przez siebie budowy zakładu produkcyjnego firmy Rekers przy węźle autostradowym w Olszowa [osoby, które się zgłosiły już tydzień później zwiedziły budowę].

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zorganizowane spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem  członków jak i sympatyków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich co potwierdza udział ok. 37 z 42 osób, które się zgłosiły. W spotkaniu uczestniczył Dariusz Bajno Przewodniczący PZITB w Opolu, jak i licznie przybyli członkowie z zaprzyjaźnionych kół..

Nasze spotkanie pokazało kolejny raz potrzebę ciągłej, regularnej integracji wśród członków PZITB, integracji nie tylko w danym kole terenowym, ale i szczególnie pomiędzy kołami. Dla nas wszystkich niezwykle ważnym powinno być spotykanie się nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale i tej luźnej tzw. „poza protokołem”, która oprócz nutki szkoleniowej ma ważne zadanie polegające na integracji członków naszego Stowarzyszenia jakim jest PZITB. Warto o tym pamiętać i przekazywać te wartości szczególnie młodszemu pokoleniu.

Robert Respondek

Sekretarz Koła Terenowego PZITB Strzelce Opolskie