POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

KONTAKT

Sekretarz Koła Terenowego – Robert Respondek
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Jana Rychla 6/14
e-mail: kolo@pzitb.net.pl
tel: 882-444-777

 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W OPOLU
ul. Katowicka 50, pok. 57 (IIIp.)
45 – 061 OPOLE

NIP: 754 – 00 – 21 – 481
Regon: 530 87 51 65

tel. / fax: 77 – 454 – 53 – 83
konto: BZ WBK S.A. O/OPOLE 87 1090 2138 0000 0005 5600 0773

www.pzitb.opole.pl