POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Zebranie Koła Terenowego PZITB z dnia 24.03.2017r wraz z szkoleniem.